2 mars 2021

Att ha ett eget företag ökar ofta behovet av att anställa tillfälliga arbetare. Det händer både när det finns mer arbete (till exempel under säsongen) och när det är nödvändigt att utföra arbetsuppgifter som ligger utanför tidigare anställdas kompetens. I det fallet kan processen som kallas personalleasing, dvs. uthyrning av arbetstagare, funka bra. Det behöver…

5 februari 2021

Polacker är en av de nationer som tycker om att resa – inte bara för turiständamål utan också (och man kan till och med säga att ”framför allt”) för att göra vinst. Sverige är en mycket vanlig destination för tillfällig utstationering på jakt efter arbete. Har det förändrats när pandemin skakade världen? Vilka negativa och…

4 januari 2021

Tillhandahållande av personal – är det enklaste begreppet som står för uthyrning av arbetskraft. Det är en av former att låna arbetskraft av en arbetsgivare till den andra arbetsgivare eller i samarbete med bemanningsföretag. Uthyrning av arbetskraft kan vara tidsbegränsad eller omfatta utförandet av vissa uppgifter.  Riktlinjer för uthyrning av arbetskraft Det är alldeles annorlunda…