För arbetsgivare

Dagens arbetsmarknad är en utmaning när det gäller både efterfrågan och utbudet. Dynamiken i pågående förändringar, teknisk utveckling och ekonomisk tillväxt påverkar företag över hela världen. Brist på personal skapar problem relaterade till minskning av utveckling på företag och detta leder till ekonomiska förluster. Det är svårt att hitta ett lämpligt, kvalificerat team och hålla samtidigt en rimlig kostnadsnivå.

En lämplig lösning är uthyrning av arbetskraft – samarbete med en arbetsförmedlare utan behov av att ingå ett anställningsförhållande med arbetstagaren. I handelskontakter mellan länder runt om i världen och globaliseringens tidevarv är det värt att anställa människor från andra nationer. Det är mervärde som hjälper till att utveckla företag.

Personaltjänster på Work4Best

Vi ägnar oss åt att huvudsakligen hyra ut arbetstagare från Polen till den danska, svenska och tyska marknaden. Vi behandlar var och en av våra partners individuellt och i enlighet med förväntningar och tillhandahåller specialiserade arbetstagare från olika områden. Vi rekryterar både fast och tillfällig personal. Verifiering sker i Polen tillsammans med testning av förmågan att utföra en viss typ av arbete. Personalen är huvudsakligen på grund- och mellannivå, med åtminstone grundläggande kunskaper i engelska eller tyska. Utöver uthyrning av fysiska arbetare (t.ex. städare, arbetstagare i fabriken, jordbruksarbetare) tar vi också hand om rekrytering med en engångsavgift (rekryteringsavgiften).

Vi ser till att förse våra kunder med lämpliga arbetare med de kvalifikationer som krävs. Som en del av en fast timlön tillhandahåller vi en tillräcklig mängd arbetskraft som är anpassad efter företagets individuella behov vid en viss tidpunkt. Vi har också ett erbjudande för arbetsgivare som vill ge i uppdrag endast rekrytering, den s.k. rekryteringsavgiften. Med många års erfarenhet av specialister kan Work4Best genomföra ett professionellt urval och rekrytering av arbetssökande som är bäst lämpade för sysselsättning.

I Danmark är vi registrerade i Registret for Udenlandske Tjenesteydere – RUT. Vi har ett tillämpligt registreringsnummer: R0017324. I Sverige säkerställer vi ID06-kort för våra bygg- och industriarbetare som utfärdas av Nexus Group.

Varje tjänst som uthyrning av personal eller en viss uppgift i Danmark rapporteras till RUT innan den börjar, tillsammans med personuppgifter från polska anställda.

Du kan kontakta oss från måndag till fredag kl. 8.00 – 18.00 på följande telefonnummer: +48 537 714 481 och +45 91 424 784. Du kan också skriva ett mejl på eller fylla i kontaktformuläret.

Uthyrning av arbetskraft

Uthyrning av arbetskraft är ett alternativ till att skapa heltidsjobb på företaget. Det innebär mindre pappersarbete, lägre kostnader och möjlighet att anpassa antalet anställda till ett visst behov (t.ex. på grund av branschens säsongsmässighet) för arbetsgivaren. På så sätt elimineras tomma arbetstimmar och höga övertidskostnader.  Redovisning är transparent så att du kan uppskatta senare kostnader i förväg. Det är också bekvämt – vi ägnar vår tid åt att genomföra en tråkig rekryteringsprocess för dig.

Uthyrning av arbetare regleras av Lagen om anställning av tillfälliga arbetstagare. Arbetsförmedlaren ingår ett avtal med en anställd som tillträder tjänsten hos arbetsgivaren – kunden. Enligt ovannämnda lag får en tillfällig arbetstagare anställas av en arbetsgivare i högst 18 månader under påföljande 36 månader. Den har också rätt till semester och betald sjukskrivning.

Fördelar med att hyra ut en arbetstagare

Genom att välja denna form av samarbete med oss ​​får du professionell rådgivning och åtgärder med stöd av många års erfarenhet. Vi säkerställer rättssäkerhet och omfattande administrativa tjänster. Detta eliminerar behovet av att underhålla en HR och löneavdelning. Det är upp till arbetsgivaren – kunden endast att tillhandahålla gratis boende för våra anställda.

Vi anger tydligt anställningskostnader som beräknas per timme för varje arbetstimme, oavsett antalet arbetstimmar eller veckodagar som det utförs på. Det är möjligt att snabbt byta och välja ytterligare personal under perioden med ökad efterfrågan.

Vårt sakkunskap gör det möjligt att noggrant välja ut anställda. Framför allt kollar vi sökandes: kvalifikationer, erfarenhet och förmåga att utföra ett visst jobb. Avtal som vi ingår med kunder syftar till att hyra ut minst två arbetstagare under minst en period av 240 timmar för var och en av dem. Skälet till detta är att medarbetare på mellan- och grundnivån känner sig mer bekväma när de arbetar på en ny plats utomlands med minst en person som de känner. Antalet timmar som specificeras är det lägsta antal som är lönsamt för våra anställda eftersom de måste bära kostnader för utlandsresan och att komma igång på en ny arbetsplats.

Bland företagen i vår bransch står vi ut med timpriser för uthyrning av våra anställda:

Danmark Sverige Tyskland
Jordbruksarbetare från 150,- DKK från 190,- SEK från 19,- EUR
Byggnadsarbetare från 180,- DKK från 240,- SEK

från 24,- EUR

Svetsare och montörer från 250,- DKK från 340,- SEK från 32,- EUR

Rekrytering med en engångsavgift - rekryteringsavgiften

Work4Best erbjuder också engångsrekryteringar. Vi väljer sökande för potentiella arbetstagare och hanterar nödvändig dokumentation. Det beror på dina förväntningar om alla sökande kommer att presenteras eller bara de som väljs av oss. Vi gör allt för att se till att den presenterade framtida personalen klarar sig på en given arbetsplats. När det gäller rekryteringsavgiften, ingår du ett avtal med sökande i vilken form som helst. Vi erbjuder modellen try&hire – du kan först testa sökande under en provperiod för en förutbestämd timpris (uthyrning) och sedan anställa dem om du vill. Om provet bedöms negativt, kommer du att få fritt stöd på nästa rekrytering. Det kostar endast en rekryteringsavgift efter provperioden är slut. Dess belopp varierar beroende på antalet arbetstagare och deras kvalifikationer. Efter anställning erbjuder vi fortfarande hjälp och professionell rådgivning inom anställning av utlänningar. Det andra alternativet är att hoppa över uthyrningsprocessen och anställa arbetstagare för en viss lön.

Betalningsmetoder för att genomföra rekryteringsprocessen:

– 20% ersättning som ska betalas inom 3 dagar efter arbetstagarens ankomst till arbetsplatsen;

– 30% ersättning som ska betalas efter den första arbetsmånaden;

– 50% ersättning som ska betalas efter 3 månader av arbetet.

Rekryteringskostnaden beror på branschen, antalet rekryterade arbetstagare och erfarenhets- och kvalifikationskrav. För att lära dig mer om vårt erbjudande, vänligen kontakta oss på telefonnummer  +48 537 714 481, +45 91 424 784, +46 70 949 69 34 eller via kontaktformuläret.

Tags : billiga hantverkare, billiga utländska hantverkare, erbjuda hantverkare, hantverkare för badrum, hantverkare för små uppgifter, hantverkare hjälp, Polska hantverkare, Polska hantverkare timpris, utländska hantverkare,