5 februari 2021

Har pandemin påverkat resor till Sverige att få arbete och hur?

Polacker är en av de nationer som tycker om att resa – inte bara för turiständamål utan också (och man kan till och med säga att ”framför allt”) för att göra vinst. Sverige är en mycket vanlig destination för tillfällig utstationering på jakt efter arbete. Har det förändrats när pandemin skakade världen? Vilka negativa och positiva effekter har pandemin egentligen haft på resor till Sverige att få arbete?

Pandemin och arbete i Sverige – varför är det ännu mer attraktiv nu?

Det är faktum att pandemin på något sätt har påverkat varje arbetsmarknad. Corona-viruset har utan undantag tagit över hela världen. Många har förlorat sina jobb – främst på grund av stängning av ekonomier. Att förlora sitt jobb skapar ett behov av att få ett nytt jobb, vilket i sin tur ofta tvingar människor att åka utomlands. Redan från början av pandemin var Sverige ett av de länder som har varit mest öppna för utlänningar och som har tagit lättvindigt på virushotet. Sveriges arbetsmarknad har blivit den mest attraktiva för många eftersom den just nu är en av få tillgängliga marknader.

Pandemin eller snarare den svenska regeringens strategi har drivit landets ekonomi framåt i många branscher. I värsta fall har pandemin inte lett till några negativa förändringar. Detta är i sin tur ovanligt när man tittar på virusets inverkan på ekonomier i många andra europeiska länder. Arbetare från andra länder, inklusive Polen, kan fortfarande se Sverige som en stor inkomstkälla – särskilt när de är skickliga på sitt yrke.

Pandemins negativa inverkan på utlänningars arbete i Sverige

Sverige är en av de länder som inte har drabbats så mycket av pandemin och detta beror inte på externa faktorer, utan bara på ett sätt att hantera detta problem. Pandemin hade tyvärr några nackdelar som blir kännbara främst för personer som vill åka utomlands för att arbeta. Den största nackdelen är större konkurrens på marknaden, resulterade i att Sverige vid någon tidpunkt i pandemin var ett av de få länder som var öppna för besökare, vilket framgår av att Sverige under en viss period i pandemin var ett av de få länder som var öppna för nykomlingar. Många arbetare drog nytta av det, vilket i sin tur orsakade att några branscher blev mättade. Särskilda sektorer på marknaden behöver fortfarande tillfällig och permanent personal, men inställning till anställning är annorlunda – särskilt om det gäller direkt anställning. Bemanningsföretagstjänster rekommenderas följaktligen ofta, vilket gör det möjligt att hoppa över många olika stegen i rekryteringsprocessen.arbete i Sverige

Även om du kan tjäna mycket i Sverige, har det redan dyra livet här blivit lite dyrare sedan pandemin. Det handlar framför allt om livsmedelsprodukter, vilkas pris har kritiserats även tidigare. Det är värt att veta att alla förändringar på grund av pandemin och dess följder på arbetet i Sverige kan betraktas som mycket dynamiska. De är starkt kopplade till regeringens beteende och dess införda begränsningar. Även om den svenska strategin inte förändras mycket när det gäller pandemin, är det polska handlingssätt i denna fråga osäkert och därför oförutsägbart. Det är därför en gång till värt att överväga att använda tjänster av ett professionellt företag som ägnar sig åt personalförmedling såsom Work4Best. Det kan hantera alla formaliteter som krävs för att helt lagligt börja arbeta i Sverige på ett säkert sätt och med enlighet med gällande regler.

Är det fortfarande värt att åka till Sverige för att arbeta?

Trots några märkbara förändringar som har uppstått på arbetsmarknaden i Sverige, kan denna marknad fortfarande kallas attraktivt – både för polacker som planerar att tillfälligt arbeta i detta land och för dem som vill ha fast anställning här. Oavsett arbetsplaner är det viktigt nu mer än någonsin tidigare att leva sparsamt i Sverige.

Även om det fortfarande är lika lönsamt att arbeta i Sverige, kan det idag vara svårare att få jobb själv. Det bästa och mest lönsamma sätt för oss är att hitta jobb redan när man fortfarande är i Polen. Ett väl förberett bemanningsföretag kan i sin tur hjälpa åt i detta fall, tack vare förmedlingen kommer man att kunna arbeta omedelbart efter ankomsten. Utan en arbetslöshetsperiod som kan vara mycket kostsam i detta land.

Sammanfattning

Coronaviruspandemin har utan tvekan påverkat arbetsmarknaden i alla länder, inklusive Sverige. Även om det inte direkt påverkade detta lands ekonomi, hade det indirekt inverkan på marknaden för uthyrning av tillfällig utländsk personal. Pandemin har gett upphov till det allt större intresset för tillfälligt arbete och detta har i sin tur påverkat antalet lediga tjänster i Sverige. Nu är det oumbärligt att använda hjälp av ett bemanningsföretag – precis som vårt bemanningsföretag. Att söka jobb i Sverige på egen hand, särskilt nuförtiden och med så mycket intresse, kan misslyckas. Specialister kommer att se till att inte bara den anställde utan också arbetsgivaren kommer att vara nöjda med den arbetskraftsinvandringen.