2 mars 2021

Hur kan man enkelt och snabbt hitta en lämplig tillfällig arbetare?

Att ha ett eget företag ökar ofta behovet av att anställa tillfälliga arbetare. Det händer både när det finns mer arbete (till exempel under säsongen) och när det är nödvändigt att utföra arbetsuppgifter som ligger utanför tidigare anställdas kompetens. I det fallet kan processen som kallas personalleasing, dvs. uthyrning av arbetstagare, funka bra. Det behöver inte vara något komplicerat och tidskrävande – använd bara tjänster av Work4Best.  Vårt företag tar hand om allt från början till slut och tar över de flesta skyldigheter i samband med anställning från kunden. Vad handlar den hela processen om? Varför är uthyrning av personal så populär nuförtiden?

Varför är det värt att visa intresse för personalleasing?

Den största fördelen med att anställa tillfälliga arbetstagare är möjlighet att begränsa formaliteterna till ett minimum – vi tar hand om allt som arbetsförmedlare i rekryterings- och anställningsförfarandet. Det är samtidigt ett bra sätt minska kostnader i samband med anställning – bland annat genom att eliminera tom arbetstid. Anställdas antal och kompetenser kan förresten anpassas till nuvarande behov och betalning kan ske i landets valuta. Work4Best hanterar alla frågor som rör redovisning och administration.

Personalleasing skapades för de företag som inte gillar att slösa tid på tråkiga och ofta mycket långa rekryteringsprocesser som ofta måste upprepas varje säsong, särskilt när det gäller tillfälliga arbetstagare. Det är lösningen för företag som inte har personal för att genomföra rekrytering, eftersom det är olönsamt att skapa en separat avdelning endast för att tillgodose säsongens behov. Det är också något för de verksamheter som strikt kontrollerar deras budget och vill veta i förväg hur mycket det kommer att kosta att anställa en tillfällig arbetstagare. Personalleasing är en enkel, snabb lösning som inte orsakar några ytterligare problem, men den är ändå tydlig och transparent i alla steg.Hur kan man enkelt och snabbt hitta en lämplig tillfällig arbetare

Att förmedla en lämplig tillfällig arbetstagare – steg för steg

Ur slutkundens perspektiv är processen för att hitta en lämplig tillfällig arbetare inte komplicerad. Det är snabbt, smidigt och effektivt. Det innehåller bara några steg:

  1. Lär känna erbjudande av företaget Work4Best – informationen om detaljer finns på webbplatsen så du kan läsa mer om vår offert. Vi kan också personligen förklara alla regler, fördelar och handlingsmönster och skingra alla tvivel.
  2. Kontakta företaget – som förmedlingsföretag är vi öppna för alla former av kontakt. Vi kan hjälpa till via telefon eller e-post och försöka alltid ha effektivt samarbete med våra kunder. Pålitlig kontakt är grunden för kommunikation – först ska kunden ange alla sina krav och förväntningar, men också presentera sina villkor, inklusive de som rör anställdas kvalifikationer. Det är det viktigaste steget som definierar allt som kommer därefter. Till följd av kontakten formas det första avtalet, på grundval av vilket ytterligare steg i processen kan träda i kraft.
  3. Fullständigt elektronisk signering av avtal – nuförtiden är det inte nödvändigt att träffas ansikte mot ansikte för att underteckna ett avtal. Det räcker att skriva ut och underteckna det och skicka sedan skanningen eller ett foto som har tagits med en mobil enhet till e-postadressen.
  4. Arbetarnas ankomst till inkvatering – efter signering av avtalet börjar vi genomföra avtalet. Vi skickar noggrant utvald personal till inkvatering. De är redo att omedelbart påbörja en anställning.

Under avtalets genomförande faktureras kunderna i sin hemvaluta på grund av tidigare överenskomna villkor. Överföringar måste dock alltid komma till Polen, vilket tar upp till tre dagar. Under tiden tar vi hand om alla formaliteter, inklusive redovisning och administrativa tjänster och signering av avtal med tillfälliga arbetstagare. Därför hanterar slutkunder endast de fakturor som skickas (i form av pdf-filer) till deras e-postadress. Uthyrning av arbetstagare faktureras på grund av timlöner som beror på branschen där den hyrda personalen är verksam.

Sammanfattning

Anställning av en tillfällig arbetare behöver inte vara en tråkig, riskabel och tidskrävande process. Ett professionellt förmedlingsföretag kan ta hand om hela processen. Det är värt att satsa på ett företag som har erfarenhet och har ett utvecklat handlingsschema, dvs. vårt företag. Vi arbetar med inställning som ger fördelar till varje part av hela processen – kunden, arbetarna och vårt företag.