Work4best är ett företag med över 13 års erfarenhet från outsourcing av arbetskraft via Polen till entreprenörer i Danmark, Sverige och Tyskland. Vi har utfört nästan 400 projekt åt cirka 100 kunder sedan början av vår verksamhet.

Våra medarbetare inom bygg- och industriarbeten innehar ID06-kort vilket utfärdas av Nexus Group.

Våra kunder kommer från olika områden. De är bland annat byggföretag, industriella fabriker samt olje- och gasföretag.

Vi erbjuder specialiserade tjänster till den danska, svenska och tyska marknaden, inom de våra kärnområden, anpassat efter våra partners behov.

Vad kan Work4best erbjuda er?

Work4best är en tillförlitlig partner som snabbt kan tillsätta specialiserad personal för att hjälpa er att utföra specialiserat arbete under produktionstoppar eller under säsongsbetonade projekt. Kanske vill ni öka er effektivitet eller lönsamhet, oavsett ert mål så finns vi till för att hjälpa er.

Vårt mål är att erbjuda speciellt utvalda och specialiserade experter som möter våra utländska partners individuella behov.

Vi sköter all administration

När ni samarbetar med oss står vi för all typ av administration som rör utlandsarbete. Detta kan gälla tillstånd, ekonomi och boende. Vi finns till för att underlätta och det gäller inte enbart er produktion utan även allt pappersarbete runtikring.

Fördelar med att samarbeta med Work4best

Genom att ta beslutet att samarbeta med oss ​​som företag kan du vara säker på att våra medarbetare innehar den rätta kompetensen och erfarenheten.

Några fördelar med Work4best:

  • Färre formaliteter och sparad tid på inhemsk rekrytering och anställning
  • Möjlighet att anpassa antalet projektanställda till faktiska behov
  • Lägre totalkostnader
  • Eliminering av tomma arbetstimmar
  • Ett transparent arbetssätt

Nöjda medarbetare är viktigt för oss

Våra medarbetare erbjuds stöd på varje steg i karriärstrappan. Vi möjliggör goda utvecklingsmöjligheter enligt arbetstagarens preferenser. För att säkerställa långsiktiga och framgångsrika samarbeten har vi löpande kontakt med både våra kunder såväl som våra medarbetare. Detta för att tidigt identifiera eventuella utmaningar och att kontrollera att allt går som det ska.

  • Laglig vistelse och arbete utomlands
  • Goda anställningsvillkor
  • Vi står för boende utomlands
  • Fjärrhjälp från samordnaren
  • Möjlighet att arbeta både tillfälligt och långsiktigt

Våra värderingar

Vi sätter människor först. Respekt och empati i kombination med vår kunskap och erfarenhet gör det möjligt för oss att sätta utvecklingen av våra partners och anställda i första rummet. Vi tar hand om och bryr oss om våra anställda, samtidigt som vi är måna om kvaliteten på deras arbete hos våra kunder. Det är viktigt för oss att ha varaktiga relationer som grundas på förtroende och individuell behandling.

Vi tänker globalt och därför vill vi expandera på den europeiska marknaden genom att verka i flera länder. Genom våra tjänster underlättar vi för företag i Danmark, Sverige och Tyskland att ta del av utländsk arbetskraft från Polen.

Ett samarbete med oss bygger på transparens, ärlighet och en genuin vilja från vår sida att hjälpa er att utveckla er verksamhet.