utländsk arbetskraft

Vi hjälper dig komma igång med utländsk arbetskraft

Work4best är ett företag med stor erfarenhet inom outsourcing av utländsk och specialiserad arbetskraft. Vi erbjuder våra tjänster både under kontinuerlig och tillfällig basis. Våra kunder finns primärt i Tyskland, Norge, Danmark och Sverige. Vi har över 13 års erfarenhet och har sedan starten utfört över 400 projekt.

Utländsk arbetskraft

Så, vad innebär outsourcing av utländska arbetare?

Det innebär att du outsourcar utländsk arbetskraft för projekt som kräver extra bemanning eller specialiserad kompetens. Utländsk arbetskraft från Polen och de baltiska länderna är kända för att vara skickliga inom industriella arbeten och byggnation. Detta ger företag möjligheten att snabbt tillsätta kompetent personal som kan vara svår att få tag på i Sverige.

Fördelar med att använda utländsk arbetskraft

Vid anställning av utländsk arbetskraft slipper du som arbetsgivare ta risken att anställa personalen själv. Ni samarbetar istället med oss och köper in tjänsten där vi fungerar som er underleverantör.

Detta möjliggör en flexibilitet där du kan få tillgång till våra arbetare under säsong eller vid hög produktionsbelastning, alternativt för tidsbestämda projekt. På så sätt elimineras också tomma arbetstimmar och höga övertidskostnader. Via detta upplägg har du som arbetsgivare möjligheten jobba med oss utan att binda upp dig. Du sparar på så vis också massor av tid och givetvis både rekryterings- och anställningskostnader.

Vi finns med er från dag ett och jobbar nära er som ett administrativt stöd, både för organisationen och medarbetaren. Detta för att möta eventuella behov och förändringar som kan uppstå under resans gång. Med oss som partner har du alltid kompetenta medarbetare på plats, precis när du behöver dem.

Utländsk arbetskraft
utländsk arbetskraft

Vilka yrkeskompetenser erbjuder Work4best?

Genom vårt breda nätverk i Polen och närliggande länder, i kombination med flerårig erfarenhet, har vi ett brett spektrum av specialistkompetenser tillgängliga. Vår nisch ligger i att erbjuda olika slags industritjänster, som svetsning, gjutning och montage. Men även snickeri, renovering, murning och betongarbete. Utöver detta har vi möjligheten att ta fram arbetare med andra kompetenser, testa oss!

Fördelar för arbetsgivare

Du som företagare kontaktar oss och berättar vilken kompetens du söker, hur många och för vilken typ av uppdrag. Därefter ser vi om vi har några tillgängliga arbetare för omgående anställning. Vid godkännande av arbetsteamet gör vi en intern kvalitetsprocess inför avresa till er arbetsplats.

Följande ingår när samarbetar med Work4best:

  • Svenska ID06-kort för våra bygg- och industriarbetare
  • Arbetskläder och verktyg
  • Test av kvalifikationer och förmåga att utföra arbetet
  • Grundläggande kunskaper i engelska eller tyska
  • Vid inhyrning av team utser vi en arbetsledare
  • Vi tar hand om alla kostnader för resor och administration
  • Arbetare med erfarenhet såväl som god arbetsmoral
Utländsk arbetskraft

Vårt synsätt

Vår filosofi är att sätta människan i centrum. Genom att kombinera respekt, empati, kunskap och erfarenhet, prioriterar vi både utvecklingen av våra partners och medarbetare. Vi är engagerade i att ta hand om vårt team och säkerställa kvaliteten på det arbete som levereras till våra klienter. Att bygga långvariga och förtroendefulla relationer, där varje individ behandlas unikt, är centralt för oss. Vi förstår de utmaningar som kommer med att starta en ny fas i livet, speciellt utomlands, och vi erbjuder därför stöd och säkerhet genom hela samarbetsprocessen.

Vår vision är global, och i vår önskan att växa på den europeiska marknaden strävar vi efter att verka i flera länder. Våra insatser underlättar detta genom att förse företag med arbetskraft från Polen och genom att erbjuda jobbmöjligheter i Danmark, Sverige och Tyskland för de som söker arbete.

Kontakta oss

Användbara länkar inför anställning av utländsk arbetskraft

I samband med att Sveriges ekonomi blir alltmer globaliserad, ökar även behovet av kvalificerad arbetskraft från utlandet. Svensk lagstiftning innehåller tydliga riktlinjer för att säkerställa rättvisa och rättssäkerhet i anställningsförhållanden av både EU-medborgare såväl som icke-EU-medborgare.

Arbetsvisum för utländska arbetare

För icke-EU-medborgare krävs ett arbetsvisum för att lagligt arbeta i Sverige. Ansökningsprocessen hanteras av Migrationsverket och kräver att arbetsgivaren först erhåller ett anställningserbjudande som uppfyller vissa minimikrav på lön och arbetsvillkor, i enlighet med kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket och den geografiska regionen. Det är avgörande att ansökningsprocessen initieras väl i förväg, då handläggningstiderna kan vara betydande.

Uppehållstillstånd
Ett uppehållstillstånd är nödvändigt för längre vistelser. Tillståndet klassificeras som tillfälligt eller permanent, beroende på anställningens längd och natur. För permanenta uppehållstillstånd krävs att individen har visat förmåga att assimilera in i det svenska samhället och har säkerställt sin ekonomiska försörjning.

Anställningsrättigheter
Enligt svensk arbetsrätt är arbetsgivare skyldiga att erbjuda samma arbetsförhållanden för utländsk arbetskraft som för inhemska arbetare. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, rätt till arbetstidens längd, övertidsersättning, semesterledighet, och sociala förmåner. Särskilda skyddsåtgärder och stödstrukturer är också på plats för att bistå utländska arbetare med att övervinna språkbarriärer och andra integrationsutmaningar.

Vanliga frågor och utmaningar
Arbetsgivare och arbetstagare stöter ofta på utmaningar relaterade till förståelsen av visumkrav och arbetsrättigheter, vilket kan leda till förseningar och missförstånd. Det är därför rekommenderat att både arbetsgivare och arbetstagare engagerar kvalificerade rådgivare för att navigera dessa komplexa processer. Work4best kan bistå med denna typ av rådgivning och har vid mer komplexa ärenden goda kontakter med juridiska experter inom arbetsrätt som vi kan konsultera vid behov.

 

Användbara länkar och information inför anställning av utländsk arbetskraft

Det går även att få bra hjälp ifrån myndigheter som jobbar med dessa frågor. Exempel på användbara hemsidor kan vara:

Skatteverket
Skatteverket är central för frågor om beskattning i Sverige, inklusive beskattning av utländsk arbetskraft. På deras webbplats finns viktig information om arbetsgivardeklarationer, skatteavdrag och sociala avgifter som arbetsgivare måste hantera vid anställning av personal från andra länder.

Registrera verksamhet för utländska företag i SverigeSkatteverkets sida om registrering av utländska företag
Denna sida ger en utförlig vägledning för utländska företag som vill starta och registrera verksamhet i Sverige. Information om olika företagsformer, registreringsprocesser, och nödvändiga steg för att få ett organisationsnummer samt vad som krävs för att kunna starta verksamheten lagligt i Sverige finns tillgänglig här. Detta är en värdefull resurs för internationella aktörer som önskar etablera sig på den svenska marknaden.

Anställa personal internationelltSkatteverkets sida om internationella anställningar
På denna sida förklarar Skatteverket de skatteregler och krav som gäller när svenska företag anställer personal som arbetar i eller utanför Sverige, eller när utländska företag har anställda som arbetar i Sverige. Sidan innehåller även information om skatteavtal, dubbelbeskattning, och hur arbetsgivare ska rapportera inkomster till Skatteverket.

FörsäkringskassanFörsäkringskassans sida om att arbeta i flera länder
För A1 intyg och arbete i flera länder inom EU/EES eller i Schweiz och Storbritannien. Denna sida från Försäkringskassan är en guide för de som arbetar i flera EU/EES-länder, Schweiz eller Storbritannien. Sidan behandlar viktiga ämnen som socialförsäkringstillhörighet och vilka regler som gäller för sjuk- och föräldrapenning när man arbetar över gränserna. Den ger klarhet i komplexa frågor kring socialförsäkringslagstiftning i transnationella arbetsförhållanden.

Arbetsförmedlingenwww.arbetsformedlingen.se
Arbetsförmedlingen erbjuder resurser för både arbetsgivare och arbetssökande, inklusive information om att anställa utländsk arbetskraft och vilka stöd som finns tillgängliga för att underlätta integrationen på arbetsplatsen.

Verksamt.sewww.verksamt.se
En samverkanswebbplats mellan flera myndigheter som ger vägledning för de som driver eller vill starta företag i Sverige, inklusive information om hur man anställer från utlandet.

Sammanfattning
Genom att noggrant följa Sveriges lagar och regler kring anställning av utländsk arbetskraft kan arbetsgivare dra nytta av en bredare talangpool samtidigt som de uppfyller sitt juridiska och etiska ansvar. För ytterligare rådgivning och support, kontakta oss så hjälper vi er att komma igång och svarar gärna på eventuella inledande frågor.