4 januari 2021

Vad är uthyrning av arbetskraft?

Tillhandahållande av personal – är det enklaste begreppet som står för uthyrning av arbetskraft. Det är en av former att låna arbetskraft av en arbetsgivare till den andra arbetsgivare eller i samarbete med bemanningsföretag. Uthyrning av arbetskraft kan vara tidsbegränsad eller omfatta utförandet av vissa uppgifter. 

Riktlinjer för uthyrning av arbetskraft

Det är alldeles annorlunda när den anställda hyrs ut av ett visst företag än av ett bemanningsföretag. I det första fallet kan arbetstagaren på arbetsgivarens initiativ och med arbetstagarens samtycke få obetald ledighet på ett sätt och utföra lämpligt arbete på ett annat. Denna form av överenskommelse mellan företag måste dokumenteras på grundval av ett avtal och med ett skriftligt medgivande från en anställd i företaget. Personens arbete på det aktuella företaget avbryts och den anställda återkommer till sin gamla tjänsteställning efter slutfört uppdrag i ett annat företag. Och hur ser uthyrning av arbetskraft på ett bemanningsföretag ut? I det här fallet, om företaget behöver en anställd, utstationeras denna person av bemanningsföretaget och utför bestämda arbetsuppgifter i ett visst företag som tillfälligt anställd. Denna person kan på det sättet avbryta sitt arbete hos en arbetsgivare och börja arbete hos en annan. Alla medgivande skall dock dokumenteras skriftligen. 

Tillfälligt anställningsavtal

Bemanningsföretaget som samarbetar med företag och tillhandahåller personal till arbete på en viss plats skall ingå tillfälligt anställningsavtal med dem. Genom att underteckna det godkänner bemanningsföretaget skyldigheter som givetvis måste klaras av. Bemanningsföretaget hanterar då beräkning och utbetalning av ersättning, betalning av skatt eller alla typer av ytterligare förmåner. Bemanningsföretaget måste också ofta hålla fortbildningskurser för personalen eller ge dem möjlighet att delta i vidareutbildning. Vad kan anställd få på grund av tillfälligt anställningsavtal? Den har rätt till semester. Arbetsgivaren betalar socialförsäkringsavgifter för den anställda. Arbetstid i ett visst företag ingår i arbetstagarens tjänstetid. Det finns en bestämd uppsägningstid. Genom att välja tillfälligt arbete får man väldigt många fördelar som arbetstagare.Vad är uthyrning av arbetskraft 1

Vilka fördelar har uthyrning av arbetskraft?

När man väljer en viss form av rekrytering av personal, letar man säkert efter de största fördelarna och det är naturligtvis förståeligt. Den största fördelen är självklart komfort och bekvämlighet för företagsägaren. Företagsägaren slipper lägga en massa tid på att rekrytera och anställa en arbetstagare enligt anställningsavtal eller anställa för begränsad tid. Denna typ av uthyrning av arbetskraft är mycket mer ekonomisk för företagsägaren. Detta alternativ garanterar full flexibilitet. På många företag finns det vissa perioder med ökat behov av personal.  Man behöver inte anställa dem och oroas att det ska bli svårt att hantera dem när tiden är något mindre intensiv. Här hyr man ut personal endast för en bestämd tid som arbetsgivaren behöver. Bemanningsföretaget gör det möjligt att rekrytera kvalificerad personal enligt företagsägarens behov, förväntningar och krav. Arbetsgivaren oroas inte över några avtal eller skyldigheter gentemot den anställde eftersom allt detta görs av bemanningsföretaget. 

Rekrytering av arbetskraft för utländska företag

Bemanningsföretaget som tillhandahåller sina tjänster till företagare, men också till arbetssökande ökar utbudet av sina tjänster varje år och deras arbete blir mer och mer populärt. Vi lever i en tid då arbetsgivare inte letar efter fast anställda och arbetstagare själva föredrar komfort och bekvämlighet när det gäller att söka arbete. Allt detta gör uthyrning av arbetskraft så eftersökt och både företagsägare och arbetssökande är nöjda med den. 

Rekrytering av arbetskraft för utländska företag är mycket populär. Många personer vill åka utomlands eftersom denna typ av anställning på företag utanför Polen anses mycket mer lönsam. Därför söker många utländska arbetsgivare ofta polacker för att arbeta för dem. Allt detta gör det möjligt för en arbetstagare att utan problem få en särskild form av arbete på ett företag utomlands och ett utländskt företag kan snabbt och effektivt få en viss typ av personal för vissa arbetsuppgifter. Om det gäller denna typ av uthyrning av arbetskraft, är det en av de vanligaste alternativen som väljs av en stor grupp av mottagare. 

Att välja rätt bemanningsföretag

Genom att välja ett visst bemanningsföretag ska både arbetsgivare och arbetstagare rätta sig efter professionalism, inställning till kunden och specifika möjligheter. Inte alla bemanningsföretag är lika och inte alla kan garantera samma kvalitet på tjänsterna till sina kunder. Det är viktigt och avgörande att välja välfungerande, avsevärda erbjudanden, då kan uthyrning av arbetskraft vara helt tillfredsställande och betryggande för båda parterna. Ju bättre val, desto större tillfredsställelse och högre nöjdhet.