Vi söker efter arbetstagare för våra partners för att anställa dem i Danmark, Sverige och Tyskland.

Vi har stabila arbetsvillkor och en attraktiv fast lön för dig!

Söker du jobb utomlands?  Du har hittat rätt! Vi arbetar med många företag, vilket gör det möjligt att erbjuda ett brett utbud av tjänster inom olika branscher och på olika karriärnivåer. Hos oss behöver du inte oroa dig för lönen i rätt tid, laglig vistelse, transportmedel för pendling, boende utomlands eller många formaliteter som ska uppfyllas. Den tid som du sparar på att söka arbetet kan användas fritt för att förbereda dig för resan.

Vi är intresserade av samarbete med framför allt personer som vill utföra kroppsarbete. Vi har erbjudanden bl.a. inom byggbranschen och i fabriker. Vi letar efter personer med praktisk erfarenhet, och särskilda kurser krävs endast för svetsare som måste ha lämpliga svetskvalifikationer, t.ex. MAG-135 eller TIG-14.

Vi ska vara din arbetsgivare och ställa dig till våra partners förfogande i Danmark, Sverige och Tyskland. Å dina vägnar kommer vi att ta hand om alla anställningsformaliteter, vi kommer att tillhandahålla säkerhet och gratis boende. Allt kommer att bli lagligt och du kommer att kunna lita på oss ​​i varje fas – från rekrytering till tvivel under din utlandsvistelse.

Vad erbjuder Work4Best?

När du samarbetar med oss, får du:

  • Laglig anställning;
  • Attraktiv lön med fast ersättning under hela avtalets löptid;
  • Gratis boende på arbetsplatsen;
  • Fjärrhjälp från samordnaren;
  • Möjligheten att få en långsiktig anställning.

Vi prioriterar din trygghet

Work4Best ser vi till att alla jobberbjudanden utomlands väljs individuellt enligt sökandens kvalifikationer och krav. Vi vill att varje person som börjar en ny karriärväg ska hitta något för sig själv hos oss. Vi öppnar nya möjligheter och utvecklingsvägar för arbetstagare. Vi är väl medvetna om det faktum att åka utomlands för arbete medför stress och risk. Som specialister inom HR-området bryr vi oss om lagligheten, öppenheten och säkerheten i anställningen. Vi erbjuder ett ständigt stöd för våra arbetstagare så att de känner sig trygga och bekväma från de första dagarna i ett annat land. Tack vare många års erfarenhet och det vunna förtroende samarbetar vi med både arbetssökande och partners som behöver HR-stöd. Vår prioritering är varje parts tillfredsställelse, därför tar vi särskilt hand om inbördes relationer och ömsesidig belåtenhet.

Varför sticker Work4Best ut på arbetsmarknaden?

Förutom grunderna som lagligheten hos anställningen, gratis boende och fast timlön sticker vi ut från konkurrensen tack vare bland annat det faktum att vi ger möjlighet för villiga arbetstagare att arbeta i genomsnitt 60 timmar per vecka. Även med en högre timlön på ett annat företag kommer en anställd att tjäna mindre per månad utan att kunna arbeta mer än 37 timmar i veckan. Vi vet att arbetstagare vill ha högsta möjliga vinst när de väljer att jobba utomlands.

Timlönen fastställs i förväg och dess belopp beräknas efter avdrag för alla anställningskostnader. Det här är en mycket viktig fråga – progressionsuppräkning utomlands är hög, och med kunskap om nettobeloppet kan den anställda beräkna exakt hur mycket han kommer att tjäna per månad.

Varför är det värt att samarbeta med oss?

Det är värt att lita på specialister – genom att samarbeta med ett erfaret företag kan varje anställd vara säker på att de kommer att få säkerhet och stöd när de behöver dem.

Tack vare vår etablerade position som företag tillhandahåller vi lagligt uppehålls- och arbetstillstånd i Danmark, Sverige och Tyskland. Vi gör allt för att sökande kunde hitta ett jobb som är lämpligt för dem och passar deras förmåga, kunskap och färdigheter. Vi hanterar alla formaliteter som t.ex. anordning av gratis boende. Det kan verka svårt i början, men med vår hjälp kommer det vara snabbt och lättare att uppfylla nya uppgifter och vänja sig vid den nya platsen. Vi ser till att det alltid finns två våra arbetstagare på en viss arbetsplats – vi ställer minst två anställda till arbetsgivarens förfogande. Det är bra att ha en vän, en pålitlig person, särskilt i ett främmande land.

Söker du jobb? Lämna dina uppgifter nedan, så hör vi av oss

Förutom en attraktiv timlön och en lämplig arbetstid garanterar vi ersättningen i tid. Denna fråga är inte alltid så klart som det skulle verka. Vi är väl medvetna om skälen för att åka utomlands för arbete, och vi tar mycket hand om den här frågan. I varje fas av samarbetet står vi till våra arbetstagares förfogande. Vi svarar på varje fråga och skingrar allt tvivel.

Om du är intresserad av att arbeta utomlands med Work4Best, vänligen kontakta oss så berättar vi mer.

☎ +48 537 777 864
☎ +48 91 812 13 20
☎ +46 70 949 69 34