Dagens arbetsmarknad är oberäknelig, både när det gäller efterfrågan och utbud. Företag över hela världen påverkas av konstanta förändringar. Brist på personal skapar problem som leder till minskad utveckling och ekonomiska förluster för företag. Det är svårt att hitta ett lämpligt och kvalificerat team som samtidigt kan hålla en rimlig och behovsanpassad kostnadsnivå.

En bra lösning är att outsourca arbetskraft, genom ett samarbete med Work4best. Mellan länder runt om i världen i dessa tider väljer allt fler att outsourca arbetskraft från utlandet. Det är flexibelt och skapar mervärde som kan accelerera företags utveckling.

Tjänster på Work4best

Vi ägnar oss huvudsakligen åt outsourcing av arbetstagare från Polen till den danska, svenska och tyska marknaden. Vi behandlar var och en av våra partners individuellt och i enlighet med förväntningar, och tillhandahåller specialiserade arbetstagare från olika områden. Vi tillhandahåller både fast och tillfällig personal. Verifiering sker i Polen tillsammans med testning av förmågan att utföra en viss typ av arbete. Personalen är huvudsakligen på grund- och mellannivå, med grundläggande kunskaper i engelska eller tyska.

Specialiserad arbetskraft precis när du behöver den

Vi ser till att förse våra kunder med kompetensen som krävs. Våra medarbetare bidrar med nödvändig arbetskraft anpassad efter ert företags specifika behov, precis när ni behöver förstärkning.

Säker arbetsmiljö är en hög prioritet

Våra medarbetare innehar ID06-kort vilket utfärdas av Nexus Group.

Anlita oss vid produktionstoppar

Outsourcing av arbetskraft är ett bra sätt att täcka upp vid ökad produktion på företaget. Ett samarbete med oss, jämfört med att anställa personal direkt innebär mindre pappersarbete, lägre kostnader och möjlighet att anpassa antalet anställda efter ert behov. På så sätt elimineras tomma arbetstimmar och höga övertidskostnader. Vi är alltid transparenta i våra kalkyler och jobbar nära dig som kund för att hitta den bästa lösningen.

Fördelar med att outsourca er arbetskraft

Genom att välja denna form av samarbete med oss ​​får du professionell rådgivning och åtgärder från oss som har många års erfarenhet. Vi säkerställer rättssäkerhet och omfattande administrativa tjänster. Vår erfarenhet gör det möjligt att noggrant välja ut de bästa yrkesmännen för ert specifika projekt. Framför allt tittar vi på våra medarbetares kvalifikationer, erfarenhet och förmåga att utföra det arbete som tjänsten erfordrar.

Specialiserad kompetens

En av de största anledningarna till att våra kunder anlitar oss är vår möjlighet att erbjuda specialiserad kompetens. Vi har erfarenhet av industriellt arbete som svetsning, gjutning och legotillverkning. Samtidigt har vi många skickliga byggnadsarbetare, betongarbetare och montörer i vårt team. Vi har förmågan att snabbt sätta ihop ett team av kvalificerade Work4best-medarbetare med unik kompetens och sätta dem i arbete oss er.

Lösningar anpassade för er verksamhet

Er kostnad för outsourcing av arbetskraft beror på saker som projektets storlek, vilka krav på erfarenhet och kvalifikationer ni eftersöker och dylikt. Vänligen kontakta oss för att få veta mer om vårt erbjudande!

Kontakta oss