4 december 2020

Utstationering av arbetstagare till Sverige

Arbete i Sverige är mycket populärt. Nästa varje år ger flera tusen polacker sig av för att arbeta där. När det gäller arbetsförmedlingar, utstationerar de också tillfälliga arbetstagare för arbete i detta land som en del av sina tjänster. De mest populära och eftersökta branscher är i synnerhet t.ex.: byggindustri, energiindustri och svetsning. När man vill flytta till arbete i Sverige, ska en anmäla sig hos bemanningsföretag, kommer det säkert att hitta en lämplig anställningsform på en särskild plats i Sverige samt det kommer att ta hand om alla formella frågor.

Att välja rätt bemanningsföretag

Inte alla bemanningsföretag fungerar på samma sätt. Inte alla kan garantera samma kvalitet på tillhandahållna tjänster. Om en arbetstagare vill använda bemanningsföretagets tjänster, ska den personen framför allt ta hänsyn till det som kommer att garantera rätt kvalitet på tjänster och på det sättet fullständig tillfredsställelse. Ett bra bemanningsföretag erbjuder allomfattande tjänster, hanterar jobbsökning och alla formella frågor. Det samarbetar med företag i Sverige som har många intressanta offerter och erbjudanden. 

Polsk personal i Sverige

Var och en av arbetstagare som utstationeras för tillfälligt arbete i Sverige måste följa svenska bestämmelser som gäller alla rätter och skyldigheter som en tillfällig arbetstagare har. Det är avgörande att tillfällig personal ska anställas på samma sätt som arbetstagare som regelbundet arbetar på företaget. Det finns en stor skillnad eftersom i Polen betraktas en tillfällig arbetstagare väldigt annorlunda än fast anställd. Det finns en enskild lag om tillfälligt arbete och kallas ”lagen om tillfälligt arbete”. Den beskriver allt som var och en av arbetstagare som utstationeras för arbete i Sverige ska veta.

Utstationering av arbetstagare till Sverige

Vem är en tillfällig arbetstagare?

När man behandlar frågor om utstationering arbetstagare till Sverige, är det är sannerligen värt att ta en närmare titt på begreppet ”tillfällig arbetstagare” för att ha en fullständig uppfattning om en given situation. Enligt lag är en tillfällig arbetstagare en person som anställs av ett bemanningsföretag och utstationeras för arbete på användarens företag. Om en viss arbetsgivare till exempel arbetar inom byggnadssektorn, tillverkningsindustrin eller trädgårdsnäringen och letar efter polska arbetare, ingår denna företagsägare ett avtal med ett bemanningsföretag och sedan tar företaget hand om alla viktigaste frågor.

Vilka rätter har en arbetstagare? Vad kan den räkna med? Den grundläggande frågan är likabehandlingsprincipen. Det gäller bland annat arbetstid, raster, viloperiod eller nattskift. Alla dessa aktiviteter omfattar också övertidsarbete, fritid på söndagar och allmänna helgdagar samt ersättningen. Det är viktigt att komma ihåg att varje tillfällig arbetstagare som utstationeras för arbete i Sverige har rätt till alla nödvändiga uppgifter om anställningsvillkoren som gäller på företaget där arbetstagaren kommer att arbeta. Bemanningsföretaget måste meddela arbetstagaren om allt detta. 

Företagsägarens skyldigheter gentemot den tillfälligt anställda

Det är värt att notera bland annat vilka skyldigheter som företagsägaren har gentemot personer som utför sitt arbete hos företagsägaren och utstationeras för detta arbete av bemanningsföretaget. Det är sant att alla formella frågor och pappersarbetet hanteras av bemanningsföretaget. Arbetsgivaren betalar bemanningsföretaget och bryr sig faktiskt inte alls om det här. Det betyder dock inte att arbetstagaren inte har några skyldigheter. Den huvudsakliga skyldigheten är att säkerställa tillträde för den tillfälligt anställda till gemensamma anläggningar som matsal, rökrum, omklädningsrum och andra liknande platser. Den tillfälligt anställda har rätt att använda dessa anläggningar på företaget på samma villkor som fast anställda. Det är också viktigt att en sådan arbetsgivare meddelar alla anställda om lediga tjänster i företaget som kan sökas. När man presenterar erbjudanden till de anställda, måste en tänka på både fast anställda och tillfälligt anställda. Och slutligen, det som är viktigt och fundamentalt – arbetsgivaren har skyldighet att meddela alla uppgifter som gäller utförande av vissa arbetstagarnas insatser till arbetstagarrepresentanter. Och kan företagsägaren anställa en arbetstagare tillsvidare på sitt företag? Ja, men endast efter avslutning av avtalet som ingicks med bemanningsföretaget. Det finns dock tillfällen när bemanningsföretaget i denna situation kan ansöka om lämplig betalning från företaget för anställning av bemanningsföretagets arbetare. Det gäller situationen då bemanningsföretaget själv genomförde utbildning, kurser och specifika aktiviteter för anställda så att de kunde anställas på ett visst företag. 

En sak är klar – många polacker ger sig av för att arbeta i Sverige varje år. Bemanningsföretag skickar nästa 5 000 arbetare dit årligen. Varför är det så populärt? Sverige satsar på personal, erbjuder gynnsamma villkor och lämplig ersättning för arbete.